تحوّلات ناظر بر تأثیر مستی در مسؤولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکرد های نوین و چالش ها

محمد حسن حسنی؛ سیدحسین شاهچراغ

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 185-206

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.17294.1970

چکیده
  قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی‌ را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون ‌بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد ...  بیشتر

بررسی مسؤولیت کیفری تیم پزشکی

امیرحمزه سالارزایی؛ مریم شیبانی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1388، ، صفحه 99-125

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1848

چکیده
  چکیده از دیرباز این پرسش اگر بیمار و درمان‌گر با قصد و تراضی اقدام به فرآیند درمان کردند، تکلیف ضرر و زیان محتمل و بعضاً جبران‌ناپذیر چه می شود؟! نگارندگان این مقاله در صدد یافتن راه‌حلی در خصوص موارد خطای جزایی و شبیه آن هستند بر اساس قوانین جاری اگر تیم پزشکی، متخصص و مأذون باشند و برائت نیز حاصل کرده باشند، در صورتی‌که عمل ...  بیشتر