کلیدواژه‌ها = اکراه
تعداد مقالات: 5
1. نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی ‌های نظری و تجربه‌ های عملی

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 65-94

10.22075/feqh.2018.14315.1509

جلیل امیدی؛ مرتضی جوانمردی صاحب؛ ژیلا مرادپور


2. مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 249-278

10.22075/feqh.2019.16399.1825

حمیدرضا کلانتری؛ محمد ابراهیم شمس ناتری؛ احمد حاجی ده آبادی


3. جریان قاعده اهمّ و مهمّ در اکراه به قتل

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-36

10.22075/feqh.2018.7714.

رضا الهامی؛ حسن پورلطف اله


4. تأثیر اکراه در ایقاع

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-202

10.22075/feqh.2018.12990.1319

جعفر سلمان زاده؛ مصطفی عباسی


5. واکاوی اراده، قصد و رضا در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 73-99

10.22075/feqh.2017.1847

محمدعلی خورسندیان؛ حانیه ذاکری‌نیا