کلیدواژه‌ها = تأثیر
تعداد مقالات: 2
1. ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 167-194

محمد هادی صادقی؛ محمد میرزایی


2. عقد معلّق در قانون مدنی و اثر تعلیق به شرایط صحّت عقد

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 191-210

علی علی آبادی