نقش مواد تراریخته در امنیت بهداشتی روابط زوجین از منظر فقه

سیدجواد حسینی خواه؛ اشرف پاک نیت؛ سیف الله صرامی

دوره 15، شماره 31 ، مرداد 1402، ، صفحه 187-212

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24131.2974

چکیده
  یکی از موضوعات نوظهور، بحث مواد تراریخته و حکم آنها در فقه است که ارتباط مستقیم با بهداشت روابط زوجین دارد. نفقه یکی از حقوق مسلّم زن بر مرد در صورت تمکین و عدم نشوز زن می باشد. یکی از مصادیق نفقه، بحث تغذیه و غذا است که در آیات و روایات به تغذیه سالم توصیه شده است. مواد تراریخته به عنوان یکی از منابع تهیه مواد غذایی در عصر کنونی با توجه ...  بیشتر

جواز مشروط در تولیدات تراریخته

جابر رضائی جنید؛ بهنام قنبرپور

دوره 14، شماره 29 ، بهمن 1401، ، صفحه 227-250

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.23551.2888

چکیده
  حسب گزارش های مکرّر از منابع رسمی بین المللی، با افزایش رشد جمعیت در جهان معاصر و تحدید ذخایر زیر زمینی در آینده ای نه چندان دور، تهدید کمبود غذا برای نسل های آینده به طور جدّی مطرح است. یکی از راهکارهای برون رفت از این معضل پیش رو، استفاده از روش های مهندسی ژنتیک برای تغییر ژن گیاهان و موجودات به نام تراریخته است. پژوهش حاضر که به روش ...  بیشتر