ترتب ارش بر زوال موقت منافع اعضا

رضا پورصدقی؛ عبدالله امیدی فرد

دوره 14، شماره 29 ، بهمن 1401، ، صفحه 125-146

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.22331.2724

چکیده
  سلب منفعت موقّت عضو به دلیل جنایت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامی، موضوع ارش قلمداد می‎گردد در حالی که بررسی فقهی مناسبی نسبت به این مسأله روی نداده و چه بسا وجود برخی ادلّه مانند ادلّه عدم ضمان منافع غیر مستوفات، این شائبه را ایجاد ‎کند که در شریعت، ضمانی تحت عنوان ارش و دیه زوال منافع موقّت وجود نداشته باشد. این مسأله بیشتر ...  بیشتر