بررسی تزاحم و موجودیّت آن در تعدّد جرائم

زهرا سادات مناقب؛ جلال الدین قیاسی

دوره 14، شماره 28 ، مهر 1401، ، صفحه 303-324

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.21112.2547

چکیده
       یکی­ از موارد ضرورت تفسیر قوانین، تزاحمات موجود در میان مواد قانونی است که موجب ابهام در نحوه­ اجرای قانون می­گردد. تزاحم در مرحله­ اجرای قانون رخ داده و موجب می­شود که دو متزاحم، قابلیّت جمع با یکدیگر نداشته باشند؛ به همین دلیل، نمی­توان همزمان به هر دو عمل کرد. در پژوهش حاضر، انواع تزاحم و راهکارهای حلّ آن ...  بیشتر