کلیدواژه‌ها = مستحقّین زکات
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در حکم پرداخت زکات به «فقیر»

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 283-304

10.22075/feqh.2021.23867.2934

محمد علیزمانی سردارآبادی؛ حمید مسجدسرایی؛ مهدی ذوالفقاری