کلیدواژه‌ها = تولید و توزیع و انتشار بدافزارها
تعداد مقالات: 1
1. مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر

دوره 12، شماره 23، پاییز و زمستان 1399، صفحه 415-438

10.22075/feqh.2019.16262.1806

حسین نجفی؛ عباس زراعت؛ جعفر یزدیان؛ سلمان گلی