واکاوی ادلّه فقهی مشروعیّت اصلاح ژنتیکی تخمک

حمید ستوده؛ عبدالرضا فرهادیان

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 143-169

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.20921.2513

چکیده
  یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری ‌های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می ‌شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای ...  بیشتر

بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری

مرضیه ملکی؛ محمد رضا رضوان طلب؛ بهرام تقی پور

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 333-360

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.18890.2216

چکیده
  یکی از دستاوردهای بشر در درمان بیماری ­های میتوکندریایی، روش انتقال میتوکندری است. این بی ماری به دلیل نقص در تخمک مادر رخ می ­دهد، به همین منظور پزشکان با قرار دادن هسته تخمک مادر در تخمک فاقد هسته زن دیگری، سعی دارند تا با هدف درمان و جلوگیری از بروز بیماری ­های میتوکندریایی، سلامت آینده کودک را تضمین نمایند. به دلیل نوظهور بودن ...  بیشتر