چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی

ابراهیم ناصر شادباد؛ پروین اکبرینه؛ حسن پاشازاده؛ رضا رنجبر الوار علیا

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 169-198

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.16780.1942

چکیده
  عقد احتمالی، از جمله عقودی است که با تحولّات اجتماعی دارای مصادیق فراوان و کاربردی مانند قرارداد های بیمه در انواع مختلف، قرارداد های پیش فروش مصنوعات (استصناع)، قراردادهای با عوض (ثمن) شناور و غیره می باشد. با وجود مصادیقی از این عقد در مقرّرات، قانونگذار تصریحی قاعده مند در حوزه این عقود ندارد. بنابراین ماهیّت، احکام و آثار این عقد ...  بیشتر

وضعیّت حقوقی عقد معلّق با تعهّد به ایجاد معلّقٌ علیه

سید حسن وحدتی شبیری؛ محمد مهدی حمیدی

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 395-412

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14932.1598

چکیده
  در صورتی که عقد، معلّق باشد و منشأ، به تحقّق معلّقٌ علیه معلّق گردد که برای تحقّق آن تعهّدی وجود دارد، عدم تحقّق معلّقٌ علیه لزوماً باعث بطلان  یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلّق، با تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، تحقِق معلّقٌ علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقّق آن لزوماً به معنای شرط فاسخ ...  بیشتر