بازخوانی دیدگاه ابوحنیفه درباره حدیث

سید عدنان فلاحی؛ حمید مسجدسرایی

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 233-258

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.19368.2288

چکیده
  مذاهب فقهی خاصّه مذاهب فقهی اربعه­، به رغم اختلافاتی که در فروعات دارند نهایتاً اصول اجتهادی یکسانی دارند. در واقع، با هر چه دور شدن از سه قرن نخست تاریخ مسلمین، از سیّالیت اندیشه ­ها و تکثّر آراء کاسته می ­شود و تدریجاً با رنگ باختن برخی تمایزات، اساس مذاهب فقهی در یک بسته­ واحد و هسته­ مشترک گرد هم می ­آیند. مثلاً بنیان استنباطی ...  بیشتر