کلیدواژه‌ها = جرائم جنسی
تعداد مقالات: 2
1. سیاست جنائی پیشگیرانه ناظر بر جرائم جنسی در فقه اسلامی

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 39-66

10.22075/feqh.2021.19692.2326

محمد علی الهی؛ محمد علی حیدری؛ محسن شکرچی زاده


2. تشکیک و تردید در حجیّت و اعتبار اقرار بر جرائم جنسی

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 139-166

10.22075/feqh.2019.15236.1641

حسن شاه ملک پور؛ فریبرز حیدری