کلیدواژه‌ها = سرقت
تعداد مقالات: 3
1. تأمّلی پیرامون شرطیّت «حرز» در سرقت

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 165-184

10.22075/feqh.2020.7479.0

محمد حسن حائری؛ سبیکه فانی


2. ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ‌ای)

دوره 11، شماره 21، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-60

10.22075/feqh.2017.7470.

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد


3. حکم پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 351-372

10.22075/feqh.2019.10468.1010

حمید مسجدسرایی؛ اعظم نظری