تأمّلی پیرامون شرطیّت «حرز» در سرقت

محمد حسن حائری؛ سبیکه فانی

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 165-184

http://dx.doi.org/10.22075/feqh.2020.7479.0

چکیده
  در شرع مقدّس اسلام، حدود از اهمیّت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. یکی از این حدود، حدّ سرقت است که در قرآن به کریم صراحتاً به آن اشاره شده و یکی از شرایط اجرای آن، قرار داشتن مال مسروقه در حرز است.‌‍ هدف مقاله حاضر، بررسی این موضوع است که آیا در حرز بودن مال مسروق، جزو شرایط اجرای حدّ سرقت می باشد یا نه؟ لذا ابتدا با تأملّ در منابعی ...  بیشتر

ماهیّت سرقت های مجازی (نقد ماده 12 و 13 قانون جرائم رایانه ‌ای)

علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد

دوره 11، شماره 21 ، دی 1398، ، صفحه 31-60

http://dx.doi.org/10.22075/feqh.2017.7470.

چکیده
  از جمله مسائلی که امروزه در پرتو پیشرفت ­هاى فنّاوری خصوصاً در حوزه سایبری خود نمائى می کند، سرقت­ های مجازی است. نگارندگان در تحقیق حاضر پس از بیان ماهیّت این نوع سرقت ها، تطبیق آن بر سرقت سنّتی، ذکر بعضی از اشکالات آن به همراه پاسخ به اشکالات مقدّر و اثبات همطرازی این نوع از سرقت ­ها با نوع سنّتی خود در اجرای حدّ، به بیان اشکال ...  بیشتر

حکم پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت

حمید مسجدسرایی؛ اعظم نظری

دوره 11، شماره 20 ، خرداد 1398، ، صفحه 351-372

http://dx.doi.org/10.22075/feqh.2019.10468.1010

چکیده
  گذشته از فلسفه اجرای حدّ سرقت که به منظور مصلحت عموم مردم و با هدف جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف در دین مبین اسلام تشریع شده است امروزه در پرتو پیشرفت علم پزشکی در زمینه­ پیوند اعضاء، این سؤال مطرح می شود که آیا از نظر فقهی می توان به جواز پیوند دست یا پای قطع شده شخص سارق به بدن وی پس از اجرای حدّ سرقت، حکم کرد یا نه؟ ...  بیشتر