بررسی فقهی و حقوقی شرایط اخذ دیر کرد در مطالبات معوّق بانکی

فرشید رجبی؛ علی اکبر ایزدی‌فرد؛ علی اکبر جهانی

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 161-184

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.14197.1485

چکیده
  بانک و نظام بانکداری بدون ربا، همواره مورد توجه کشورهای اسلامی بوده و رابطه تنگاتنگی با اقتصاد و زندگی مردم دارد. از جمله مشکلاتی که گریبان گیر نظام بانکداری بوده و همیشه مورد توجه قرار گرفته، مطالبات معوّق بانکی است؛ مطالباتی که بیش از 6 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید یا  تاریخ قطعی بازپرداخت آنها گذشته باشد. معوّق شدن این مطالبات، ...  بیشتر