کلیدواژه‌ها = جرح
تعداد مقالات: 2
1. عمد یا غیر عمد بودن جنایت ناشی از سرایت

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 137-160

10.22075/feqh.2018.11361.1114

سیده محبوبه حسنی ابوالحسن کلایی؛ محمد محسنی دهکلانی


2. تأثیر قوّه قاهره در قتل و جرح ناشی از ترک فعل

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-154

10.22075/feqh.2017.7696.

هادی غلامرضاراوی؛ محمود یوسفوند