کلیدواژه‌ها = حقّ
تعداد مقالات: 4
1. سبب دعوای نفقه زوجه و آثار آن با تاکید بر امکان مطالبه نفقه آینده

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 331-350

10.22075/feqh.2021.19281.2272

مسعود فرزاد؛ محمد ابوعطا؛ حسین سادات حسینی؛ مهدی ذوالفقاری


2. ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-34

10.22075/feqh.2019.16368.1817

محمد ابوعطا؛ حمید رضا تبریزیان؛ سهیل ذوالفقاری


3. قلمرو حقوق همسر در روابط زناشویی از منظر فقه و حقوق خانواده

دوره 10، شماره 19، پاییز و زمستان 1397، صفحه 359-378

10.22075/feqh.2018.10902.1068

سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی


4. بررسی و نقد قلمرو ادلّة فقهی ارث خیار

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 93-128

10.22075/feqh.2017.2410

حیدر باقری اصل