قصاص کلامی

احمد باقری؛ مجتبی صادقی

دوره 5، شماره 8 ، مرداد 1392، ، صفحه 35-56

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1894

چکیده
  دشنام و ناسزاگویی از گناهان کبیره بوده و از نظر عقلی و اخلاقی نیز قبیح به شمار می آید. با وجود این، برخی از فقها در مواردی حکم به جواز ناسزاگویی کرده و ادله‌ای را از کتاب و سنت برای این سخن خود ذکر نموده‌اند. از جمله‌ی این موارد ناسزاگویی در مقام تلافی است که از آن به عنوان قصاص کلامی،یا دشنام تلافی‌جویانه یاد شده است. در این جستار دلالت ...  بیشتر