نویسنده = حسنخانی، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. نقش حاکم در حجر سفیه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-42

10.22075/feqh.2017.1888

بیژن حاجی عزیزی؛ قدرت الله نیازی؛ راضیه حسنخانی