نویسنده = نیازی، قدرت الله
تعداد مقالات: 2
1. ماهیّت رجوع و تمایز آن از مفاهیم مشابه

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 147-174

10.22075/feqh.2017.1962

حامد خسروی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ قدرت الله نیازی


2. نقش حاکم در حجر سفیه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-42

10.22075/feqh.2017.1888

بیژن حاجی عزیزی؛ قدرت الله نیازی؛ راضیه حسنخانی