نویسنده = پوربافرانی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم مالکیّت مشاع در تحقّق جرائم علیه اموال

دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1393، صفحه 21-50

10.22075/feqh.2017.1918

حسن پوربافرانی؛ کامران محمودیان اصفهانی؛ محمود مالمیر


2. تحلیل جرم قیام مسلحانه

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 45-64

10.22075/feqh.2017.1881

حسن پوربافرانی