نویسنده = ذوالفقاری، سهیل
تعداد مقالات: 2
1. ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا

دوره 12، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-34

10.22075/feqh.2019.16368.1817

محمد ابوعطا؛ حمید رضا تبریزیان؛ سهیل ذوالفقاری


2. توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-26

10.22075/feqh.2017.1879

علی انصاری؛ سهیل ذوالفقاری