ماهیت ایجاد اختلال در حضانت

علی علی آبادی؛ علی علی آبادی

دوره 3، شماره 5 ، مهر 1391، ، صفحه 85-101

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1876

چکیده
  حضانت کودک امری است که با همه سختیهایش لذت‌بخش است از همین رو «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است» و تا زندگی مشترک تداوم دارد والدین بدون توجه به اولویت‌ها مشترکاً امر حضانت را عهده‌دار می‌شوند و در صورت قطع زندگی مشترک امر حضانت فرزند نیز ناچار به یکی از دو طرف واگذار و برای تأمین نیاز روحی فرزند و نیز پدر یا مادر محروم از ...  بیشتر