جرایم صوتی و تصویری در قلمرو عفت و اخلاق عمومی

سید ابراهیم قدسی؛ مهدی بی نیاز

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 135-176

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1865

چکیده
  چکیده جرائم مربوط به صوت و تصویر به‌ویژه در زمینه‌‌ی عفت و اخلاق عمومی، به‌عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلی‌ به تمام جوامع بوده ‌است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این رابطه، سعی در جرم شناختن این‌گونه اعمال شده ‌است. به دلیل اهمیت موضوع قبل ...  بیشتر

الحاق جدّ پدری و مادر به حکم معافیت پدر از قصاص در قتل عمدی فرزند (مطالعه‌ای فقهی و حقوق)

سید ابراهیم قدسی؛ سید ابراهیم قدسی؛ یاسر یحیی‌زاده

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 95-121

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1855

چکیده
  چکیده حکم اصلی و اولی قتل عمد، قصاص است. یکی از استثنائات این اصل کلی، قتل فرزند توسط پدر است. در فقه و حقوق کیفری ایران این موضوع مورد عنایت قرار گرفته است و ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلامی به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است. این‌که آیا این حکم مختص به پدر و جد پدری است و یا مادر را نیز در بر می‌گیرد محل اشکال و اختلاف است. ...  بیشتر