ماهیت حقوقی وصیت تملیکی در فقه و حقوق ایران

حبیب طالب احمدی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 111-134

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1864

چکیده
  چکیده هر چند ضابطه تمیز عقود از ایقاعات روشن است؛ ولی اظهار نظر در خصوص ماهیت برخی اعمال حقوقی به دلیل شباهت‌‌هایی که به هر دو دارند دشوار می‌باشد. وصیت تملیکی از جمله اعمالی است که در تعیین ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی ماهیت عقدی وصیت تملیکی را پذیرفته و گروهی نظر به ایقاع بودن آن دارند. عده‌ای که نتوانسته‌اند یکی از ...  بیشتر