ماهیت عقد مرکّب در فقه و حقوق موضوعه

محمدعلی خورسندیان؛ قادر شنیور

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 87-110

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1863

چکیده
  چکیده عقد مرکب عقدی است که از امتزاج و اختلاط عقود متعدد و مختلفی که استقلال خویش را از دست داده‌اند و جمعاً ماهیت واحدی را تشکیل می‌دهند حاصل می‌گردد. در فقه اسلامی، فقها از عقودی همچون مضاربه، اجاره، مزارعه و . . . تحت عنوانی شبیه به عقد مرکب یاد کرده‌اند. پیرامون ماهیت حقوقی عقد مرکب اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: ...  بیشتر

نکاح های نوین معاصر و مشروعیت آن ها

علی اصغر حاتمی؛ قادر شنیور

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1390، ، صفحه 47-67

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1868

چکیده
  چکیده نکاح مسیار و نکاح دوستان از عقود نکاح نوینی هستند که در سال‌های اخیر مطرح شده‌اند و فقها و اندیشمندان معاصر پیرامون صحت و مشروعیت آ‌ن‌ها اختلاف نظر دارند. در نکاح مسیار زن از حق نفقه، هم‌خوابگی و سکونت مشترک با مرد صرف‌نظر می‌کند و مرد نیز ریاست چندانی بر وی ندارد. این نکاح در حال حاضر در کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس و افغانستان ...  بیشتر