تأثیر اغما بر قرارداد وکالت در فقه و حقوق ایران

محمود حائری مهریزی؛ ولی ا... نصیری رضی

دوره 2، شماره 4 ، دی 1390، ، صفحه 69-86

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1862

چکیده
  چکیده در فقه امامیه، إغماء وکیل یا موکل در زمره‌ عوامل انحلال قرارداد وکالت وارد شده است. اکثر فقها با قاطعیت و برخی نیز بنا بر احتیاط بر بطلان وکالت در چنین حالتی نظر داده اند. این در حالی است که قانون مدنی ما نامی از آن به عنوان مبطلات این عقد، نبرده است. سکوت قانون در این زمینه موجب ایجاد این نظر شده که نمی توان بیهوشی را در شمار موارد ...  بیشتر