نمایه مقاله‌های شماره‌ی12،14، 19، 23 ویژه‌نامه‌ی فقه و حقوق اسلامی

رحمان معرفت؛ محبوبه محسناتبار

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 169-178

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1858

چکیده
  چکیده تهیه نمایه‌های تخصصی مرتبط با منابع، به‌ویژه منابعی که به شکل مجلات تخصصی منتشر می‌شوند، می‌تواند دسترسی سریع، صحیح و آسان به اطلاعات علمی را برای خوانندگان منابع و پژوهش‌گران فراهم کند. نمایه‌ی حاضر برای چهار شماره‌ی 12، 14، 19 و23 «ویژه‌نامه‌ی فقه و حقوق اسلامی» تهیه شده است که تا پیش از تأسیس مجله مستقل «مطالعات فقه و حقوق ...  بیشتر