نویسنده = علی اصغر حاتمی
تعداد مقالات: 2
1. نکاح های نوین معاصر و مشروعیت آن ها

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 47-67

10.22075/feqh.2017.1868

علی اصغر حاتمی؛ قادر شنیور


2. ماهیت قراردادهای ساخت‌وساز

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 71-94

10.22075/feqh.2017.1854

علی اصغر حاتمی؛ حانیه ذاکری‌نیا