بررسی مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آن‌ها در مسؤولیت پزشک

علیرضا پوراسماعیلی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 53-70

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.1853

چکیده
  چکیده اقتباس قوانین از منابع گوناگون، شتاب‌زدگی در قانون‌گذاری و بی‌تجربگی قانون‌گذار در مواردی سبب شده تا نظم میان مواد قانونی به‌هم ریزد و ابهام‌هایی هم پدید آید به‌گونه‌ای که گاه گستره‌ی نهادهای حقوقی نامعلوم مانده و تلاش حقوق‌دانان در رفع ابهام‌ها و توجیه کار قانون‌گذار راه به جایی نبرده است. سه نهاد اذن، رضایت و برائت ...  بیشتر