نویسنده = قبولی درافشان، سید محمد تقی
تعداد مقالات: 1
1. حقوق متهم با رویکردی فقهی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1389، صفحه 23-51

10.22075/feqh.2017.1852

محمد براری لاریمی؛ سید محمد تقی قبولی درافشان