تخصصی
کاهش اطاله دادرسی در پرتو مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا

هدی گوینده؛ ندا بیگدلی آذری؛ وحید پایان

دوره 15، شماره 30 ، خرداد 1402، ، صفحه 81-120

https://doi.org/10.22075/feqh.2023.29723.3510

چکیده
  صرفنظر از پذیرش اهمیت نظام اثبات دعوا توسط دادرس جهت تأمین حقوق و آزادی های شهروندان و تضمین حاکمیّت قانون، موضوع اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن نامعقول و نامتعارف جریان رسیدگی به پرونده ها در نظام قضایی تا حدّ بی اثر ساختن حکم، به عنوان یک معضل، قابل انکار نیست که در این میان، مدیریّت دادرس بر ادله اثبات دعوا می تواند نقش چشمگیری ...  بیشتر

تحلیل گونه شناسی پاسخ دهی واکنشی به بزه در فضای مجازی

ندا بیگدلی آذری؛ حمید مسجدسرایی؛ بتول پاکزاد

دوره 14، شماره 28 ، مهر 1401، ، صفحه 21-54

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.28467.3383

چکیده
  یکی از چالش هایی که جامعه بشری به طور جدّی با پیامدهای آن دست و پنجه نرم می کند و روز به روز بر مشکلات ناشی از آن افزوده می شود، نوآوری های مجازی  از سوی بزهکاران سایبری است. از آنجا که بسیاری از قوانین در جهان مادی، از همان کارآیی و اثربخشی در فضای مجازی برخوردار نیستند، امکان نقض آسان و عاری از دغدغه ناشی از مواجهه با پاسخ های کیفری ...  بیشتر