مسئولیت مدنی ناشی از تحقیقات ژنتیک

محمد نوروزیان؛ سلمان ولیزاده؛ فرهاد ادریسی

دوره 15، شماره 32 ، آذر 1402، ، صفحه 133-166

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.26997.3245

چکیده
  علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری در حال تکامل و به روز شدن می باشند و این پیشرفت ها منجرّ به افزایش ارتباط بین علوم با یکدیگر و تأثیر آنها بر هم می باشد که در این میان، رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک از این موضوع مستثنی نبوده و حتی در دهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تأثیر این امر در مسائل انسانی نمود پیدا ...  بیشتر