تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران

علی خرمیان؛ رضا دانشور ثانی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 239-266

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24054.2978

چکیده
  از الزامات دادرسی عادلانه، به رسمیّت شناختن و به کار بستن تساوی سلاح ­هاست. بدون شکّ، برقراری عدالت در روند دادرسی نیازمند این است که طرفین دعوا از وسائل اثباتی کافی برخوردار باشند. تساوی سلاح به معنای برخورداری ­های قانونی طرفین اصحاب دعوا از موقعیّت ­های مختلف از حیث اثبات بی­گناهی متّهم یا بزه­کار بودن طرف مقابل است؛ به ...  بیشتر