نویسنده = شهرداد دارابی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فقهی حقوقی پیشگیری رشد مدار از جرائم مرتبط با شبکه های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22075/feqh.2021.24766.3051

روح اله دهقانی؛ مهدی شیدائیان آرانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی


2. جایگزین‌های تعقیب کیفری( مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1401

10.22075/feqh.2022.25963.3158

مهدی طویلی؛ مهدی شیداییان؛ سید محمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی


3. نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرائم مرتبط با شبکه‌های اجتماعی؛ مبانی، منابع، فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 13، شماره 24، بهار و تابستان 1400، صفحه 91-114

10.22075/feqh.2021.22911.2809

روح اله دهقانی؛ مهدی شیداییان آرانی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ شهرداد دارابی