معیار انتخاب حالفان در قسامه‏ ی قتل عمدی از منظر فقه امامیه

حسن غوث؛ حسین ناصری مقدم

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1400، ، صفحه 415-442

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.24068.2963

چکیده
  بیش از 35 ماده در قانون مجازات اسلامی، مربوط به موضوع قسامه است. یکی از مسائل اختلافی در باب قسامه، کسانی هستند که باید سوگند یاد کنند؛ در وهله‏ نخست، سوگند ویژه‏ اولیای مقتول است و در شرایطی، به شخص مظنون به قتل، ردّ می‏شود. پرسش آن است که مراد از سوگند خورندگان چه کسانی هستند و ارتباط آنان با مقتول (یا قاتل) چه نوع ارتباطی است؟ این ...  بیشتر