بـزه دیـدگان قـاچاق دارو

نعمت اله بیرانوندی؛ قباد کاظمی

دوره 14، شماره 29 ، بهمن 1401، ، صفحه 37-64

https://doi.org/10.22075/feqh.2022.25430.3114

چکیده
  عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه‌ دارو و درمان هستند؛ متصدّیان و دست‌اندرکاران این حوزه‌ اعمّ از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدّدی شوند. بزه دیده شناسی اولیّه و ثانویّه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان ...  بیشتر