واکاوی ادلّه فقهی مشروعیّت اصلاح ژنتیکی تخمک

حمید ستوده؛ عبدالرضا فرهادیان

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1400، ، صفحه 143-169

https://doi.org/10.22075/feqh.2021.20921.2513

چکیده
  یکی از مسائل جدیدی که در حوزه باروری پزشکی رخ داده، استفاده از بیوتکنولوژی ملکولی در اصلاح بیماری ‌های ژنتیکی با روش تلقیح مصنوعی از دو تخمک مختلف است که هسته تخمک معیوب، جدا شده و در سیتوپلاسم تخمکی که از زن دیگری گرفته شده، کاشته و سپس با اسپرم مرد تلقیح می ‌شود. در این پژوهش که با روش استنباطی صورت پذیرفته، دلایلی که ممکن است برای ...  بیشتر