نویسنده = فرهادیان، عبدالرضا
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی ادلّه فقهی مشروعیّت اصلاح ژنتیکی تخمک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22075/feqh.2021.20921.2513

حمید ستوده؛ عبدالرضا فرهادیان