تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا)

بهمن سبز علی گل؛ محمد رسول آهنگران؛ محمود قیوم زاده

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22075/feqh.2020.20868.2505

چکیده
  در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط ­انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی ­باشد. در بررسی مستندات فقهی اولاً- ملاحظه می ­گردد که در تعریف شمار قابل توجّهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف ...  بیشتر