دعوای بلامنازع

علی قسمتی تبریزی؛ محمد صادق محرابی سی سخت

دوره 12، شماره 22 ، فروردین 1399، ، صفحه 313-344

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.18748.2201

چکیده
       برخلاف باور معمول که منازعه را لازمۀ دعوی می انگارد، «دعوای بلامنازع» بدون وقوع اختلاف و به منظور تسجیل و تثبیت ادعای خواهان اقامه می شود. در کنار پیشینۀ فقهی و مصادیق متعدد، برخی ضرورت های حقوقی و اجتماعی، زمینۀ پذیرش این دعوی را فراهم می آورد؛ لذا مناسب به نظر می رسد که فراتر از قالب های پیش ساخته، عنوان «دعوای ...  بیشتر