بررسی نسب کودکان ناشی از روش انتقال میتوکندری

مرضیه ملکی؛ محمد رضا رضوان طلب؛ بهرام تقی پور

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 333-360

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.18890.2216

چکیده
  یکی از دستاوردهای بشر در درمان بیماری ­های میتوکندریایی، روش انتقال میتوکندری است. این بی ماری به دلیل نقص در تخمک مادر رخ می ­دهد، به همین منظور پزشکان با قرار دادن هسته تخمک مادر در تخمک فاقد هسته زن دیگری، سعی دارند تا با هدف درمان و جلوگیری از بروز بیماری ­های میتوکندریایی، سلامت آینده کودک را تضمین نمایند. به دلیل نوظهور بودن ...  بیشتر