نویسنده = مهدی شهباز محمدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت از میت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22075/feqh.2019.18171.2105

مهدی شهباز محمدی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ محمد مولودی