نویسنده = ناصر شادباد، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22075/feqh.2019.16780.1942

ابراهیم ناصر شادباد؛ پروین اکبرینه؛ حسن پاشازاده؛ رضا رنجبر الوار علیا