نویسنده = حمید مسجدسرایی
تعداد مقالات: 2
1. حکم پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت

دوره 11، شماره 20، بهار و تابستان 1398، صفحه 351-372

10.22075/feqh.2019.10468.1010

حمید مسجدسرایی؛ اعظم نظری


2. وجه تصحیح عبادیّت «طهارات ثلاث»

دوره 10، شماره 18، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-32

10.22075/feqh.2017.11157.1095

حبیب اجودانی؛ حمید مسجدسرایی؛ محمدجواد باقی زاده