نویسنده = قبولی درافشان، محمد تقی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی مبانی در بکارگیری قواعد عقلی در استنباط فقهی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22075/feqh.2020.20467.2447

علیرضا نوروزی؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی قبولی درافشان