تمایز سلول ‌های بنیادی مزانشیمی مرد بیگانه و تولید سلول های زایشی مردان (اسپرم) و تزریق آنها به همسر فرد نابارور در فقه امامیّه

گلناز فلاحی فر؛ سعید مولوی وردنجانی؛ مرتضی هاشم زاده؛ مهدی عاشوری

دوره 12، شماره 23 ، اسفند 1399، ، صفحه 259-286

https://doi.org/10.22075/feqh.2019.14825.1584

چکیده
  امروزه از روش جدیدی برای درمان ناباروری و تولید مثل انسانی صحبت می­ شود که از مرحله آزمایش حیوانی گذشته و منتظر اجرا بر روی انسان است؛ و آن عبارت است از تمایز سلول بنیادی مزانشیمی فرد بیمار یا شخص بیگانه و تولید سلول ­های تخصّصی زایشی و تزریق آن به همسر فرد بیمار. به نظر نگارندگان این شیوه، مثل بسیاری از روش ­های درمانی دیگر، از ...  بیشتر