تخصصی
جایگاه حمایت از زنان بزه دیده در جرایم علیه کرامت انسانی در فرآیند عدالت کیفری

طیبه شاهرخی؛ فرهاد میرزایی

دوره 10، شماره 18 ، شهریور 1397، ، صفحه 231-254

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.14474.1527

چکیده
  یکی از مهمّ‌ترین اقسام جرایم از جهت آسیب‌ های وارده به بزه­‌دیدگان، جرایم علیه کرامت انسانی است که در آن، جایگاه انسانی شخص بزه‌دیده مورد تعرّض قرار گرفته و در حدّ یک کالا تنزّل می یابد. از سؤالات بسیار مهمّی که ذیل مبحث حمایت از بزه‌دیدگان این قسم از جرایم مطرح شده و همواره مورد توجّه قرار می‌گیرد، آن است که با توجّه به نقش کلیدی ...  بیشتر