تخصصی
تأثیر اختلاف دارین در فسخ نکاح از منظر فقه فریقین

فراست محمدی بلبان اباد؛ امیر حمزه سالارزایی

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 307-328

https://doi.org/10.22075/feqh.2018.11458.1130

چکیده
      فسخ یکی از موارد انحلال نکاح  است که با آن رابطه زوجیّت خاتمه می پذیرد. از جمله عوامل فسخ نکاح، اختلاف دارین زوجین می باشد که باعث می شود زن و شوهر علاوه بر اختلاف دین، به قلمرو های سیاسی و حقوقی متفاوت از هم تعلّق بگیرند. پژوهش حاضرضمن تبیین مسأله فسخ عقد نکاح زوجین با تأسّی از مفهوم «اختلاف دارین»، با رویکرد توصیفی- ...  بیشتر