نویسنده = قندور بیجارپس، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. قلمرو قاعده‌ «قبح عقاب بلابیان» در شبهات موضوعیّه

دوره 9، شماره 16، بهار و تابستان 1396، صفحه 69-92

10.22075/feqh.2017.2409

علی اکبر ایزدی‌فرد؛ محمد محسنی دهکلانی؛ اسماعیل قندور بیجارپس