تصحیح اعمال ناقص در دادرسی مدنی

محمد مولودی؛ بیژن حاجی عزیزی؛ مهدی حمزه هویدا

دوره 10، شماره 19 ، دی 1397، ، صفحه 329-358

https://doi.org/10.22075/feqh.2017.12323.1247

چکیده
  از جمله ضمانت اجرا ها در برابر اعمال و اقدامات ناقص در دادرسی مدنی، دادن فرصت تصحیح است که در بسیاری از موارد، کم ­هزینه ­ترین و قابل دفاع ­ترین ضمانت اجرا به شمار می ­رود. تصحیح اعمال، در پرتو نظریه ­های بطلان در دادرسی مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در حقوق کشور های مختلف، فصل مهمّی را در حقوق دادرسی به خود اختصاص داده ...  بیشتر